Teamcoaching

Større motivation og arbejdsglæde, bedre samarbejde og resultater.


Teamcoaching

Nogle teams fungerer godt: Motivationen og arbejdsglæden stor. Medlemmerne af teamet løser deres fælles opgaver effektivt og ordentligt. Alles kompetencer bliver brugt så godt som muligt og medlemmerne af teamet gør hinanden bedre.


Andre teams fungerer skidt: Teammedlemmerne er bedre til at modarbejde hinanden end til at samarbejde. Opgaverne bliver løst dårligt og resultaterne er ringe. Der er stress, dårlig trivsel og konflikter i teamet.


Det er yderpunkter, og de fleste teams befinder sig selvfølgeligt et sted mellem de to yderpunkter. 


Intentionen med teamcoaching er altid at gøre teamets medlemmer bedre til at samarbejde om at løse fælles opgaver og nå fælles mål. Uanset hvor gode eller dårlige, de er til det i forvejen.

Hvordan

Alle teams er forskellige, og hvad der skal til for at gøre et team bedre, afhænger af det konkrete team, men ofte handler det om at:


 • Styrke relationerne mellem teammedlemmerne, både fagligt og personligt
 • Skabe større klarhed omkring fælles mål og formål
 • Få afstemt forventninger ift roller og ansvar
 • Skabe gode og trygge rammer for sparring (også om det, der er svært) og udveksle af idéer (også når de måske er skøre)
 • Blive bedre til at samarbejde på tværs af uenigheder og forskellige personlige værdier og interesser 
 • Blive bedre til at håndtere konflikter konstruktivt 


De forskellige problemer og muligheder hænger sammen på kryds og tværs. 


Som regel vil noget have større betydning end andet, og nogle gange er det et forholdsvist afgrænset ‘problem’, der spænder ben for et team, hvor samarbejdet er skidt. Fx. uklarhed omkring roller og ansvar.


Teamcoaching handler både om at finde ud af, hvad der fylder mest på godt og ondt, og om at få det bedste ud af begge dele. 


Når jeg arbejder med teamcoaching, tager jeg altid udgangspunkt i det konkrete team, og i de praktiske rammer og muligheder i den gældende kontekst.


Det betyder, at teamcoaching kan være alt fra en enkelt proces/coaching, der varer en halv eller en hel dag, til et forløb over flere dage, på en gang eller over længere tid.

Hvornår

Det kan have stor værdi at bruge teamcoaching relativt ofte uden en særlig anledning. Ligesom mange par får meget ud af at være i parterapi ‘hele tiden’, fordi det hjælper dem med holde forholdet ved lige og på sporet, og gør det nemmere at håndtere vanskelige situationer, når de opstår. Og gør de ikke altid det?


Men teamcoaching er ofte særligt værdifuldt:


 • To eller flere teams slås sammen til ét team
 • Der etableres et nyt team, der skal arbejde tværfagligt og/eller på tværs af andre ‘siloer’
 • Der skal udarbejdes en ny strategi, evalueres og/eller udvikles projekter og arbejdsplaner
 • Et team får ny ledelse
 • Der opstår konflikter, mistrivsel og/eller tegn på stress i et team
 • Der sker omfattende forandringer på arbejdspladsen, fx ved organisatoriske ændringer eller i form af nedskæringer, der skaber usikkerhed

Om det, der er svært

Noget af det, jeg er kendt og værdsat for - og som jeg sætter en ære i - er at skabe rum for samtaler om det, der er svært. 


Der er masser af værdi og inspiration i at fokusere på alt det, der allerede fungerer, så vi kan lære af det og gøre mere af det. Og det gør jeg, når det giver mening. 


MEN som ansat i forskellige organisationer, har jeg selv været udsat for den version af den ‘anerkendende tilgang’, hvor man bliver tvunget til at kalde problemer for muligheder, og hvor det er forbudt at tale om det, der er svært og ødelæggende for samarbejdet og arbejdsglæden.


Min egen erfaring og faglige overbevisning er, at der sjældent kommer noget godt ud af det, fordi det skaber frustration og spænder ben for at forstå problemerne og finde gode løsninger på dem. 


Derfor coacher/faciliterer jeg altid på en måde, der åbner op for, at teamet kan tale om de problemer og/eller konflikter, der eventuelt er i teamet. 


Så hvis I er ude efter teamcoaching, der udelukkende fokuserer på jeres succeser og det, I er gode til, så jeg ikke den rigtige for jer. 

Min tilgang

Jeg har en internationalt certificeret coachuddannelse. 


Men jeg er også uddannet antropolog, proceskonsulent, konfliktvejleder og konfliktmægler.


Jeg har en stor ‘værktøjskasse’ med tilgange og metoder, som jeg har 15 års erfaring med at blande og bruge i forskellige sammenhænge: på offentlige og private arbejdspladser, i organisationer og politiske sammenhænge, i Danmark og internationalt. 


Du kan læse mere om mit arbejde med coaching og konfliktvejledning her på siden. 


Jeg er direktør i konsulenthuset Center for Dialog, og på vores hjemmeside kan du læse mere om mit arbejde med at facilitere samarbejdsprocesser mere generelt.