Inspirationsworkshop om konflikthåndtering

.


Inspirationsworkshop om konflikthåndtering

​Konflikter er en del af livet. De opstår alle steder, hvor mennesker gør ting sammen, som betyder noget for dem. Og det nytter ikke noget at forsøge at undgå dem, for det kan man ikke.


På en arbejdsplads kan konflikter føre til samarbejdsvanskeligheder, stress og dårlig trivsel, og det gør de desværre alt for ofte.


Men hvis man håndterer dem på en god måde, kan konflikter også være med til at styrke relationer og finde nye løsninger på fælles udfordringer. Det kan man heldigvis lære, og denne inspirationsworkshop handler om, hvordan man gør det.

Udbytte

De vigtigste ’værktøjer’ til at håndtere en konflikt på en god måde, er at forstå, hvad konflikten handler om, samt at kommunikere om den på en konstruktiv måde.


Workshoppen giver deltagerne: 

 

  • Viden om, hvad konflikter grundlæggende handler om: hvorfor opstår de, hvordan eskalerer de, og hvad skal der til for at løse dem?


  • ​Viden om, hvilke former for kommunikation, der optrapper konflikter, samt hvilke kommunikationsformer, der kan være med til at forebygge og nedtrappe konflikter


  • Praktisk inspiration til, hvordan de kan håndtere og forebygge konflikter i konkrete situationer (fx ift utilfredse kunder)


  • Større indsigt i, hvordan de selv reagerer i konfliktsituationer – og hvordan de kan agere mere konstruktivt

Om underviseren

Lasse Tørslev er direktør i konsulenthuset Center for Dialog,


Har arbejdet med konflikthåndtering i snart tyve år, i familier og andre nære relationer, på arbejdspladser og i politiske og andre organisatoriske sammenhænge, både i Danmark og internationalt. 

Du kan læse mere om Lasse her

Form

Uanset om den varer en hel eller en halv dag, er workshoppen en blanding af 'teoretisk' input, samtaler deltagerne imellem, og praktisk arbejde. 


Teorien er ikke særligt teoretisk, sådan i universitetsagtig og kedelig forstand, men relateret til det praktiske liv. Og underviseren bruger konkrete eksempler på, hvad teorien betyder ude i virkeligheden. 


Ved at dele deres erfaringer og problemer med hinanden, får deltagerne relateret og oversat det teoretiske stof til deres egne konflikter, så det bliver relevant og vedkommende for dem. 


Deltagerne får desuden mulighed for at arbejde med den viden, de får, i praksis. 


Hvordan vi præcist gør det, afhænger af, hvem deltagerne er, og hvad de har mest brug for, og det finder vi ud af sammen med jer. 


Hvis det fx er en gruppe af medarbejdere, der alle sammen oplever nogle af de samme konflikter med en bestemt type kunder, arbejder vi med, hvordan de helt konkret kan håndtere den slags konflikter på en god måde, og hvordan de kan foregbygge at svære situationer udvikler sig til konflikter. 


Det kan fx handle om, hvordan de taler til- og med kunderne, både ift til indhold og form. Og om, hvordan de 'håndterer sig selv', så de hverken blive ophidsede eller 'tager konflikten med hjem'. 


Når vi arbejder med det i praktis, tjener det to formål: 


  • Det er den bedste måde at oversætte det 'teoretiske' stof til virkeligheden på, så det bliver relevant og nærværende for deltagerne 


  • Det betyder, at deltagerne får nogle erfaringer med noget helt konkret, som de kan bruge i deres arbejde efter workshoppen