Konflikthåndtering på arbejdspladser

Jeg tilbyder konfliktvejledning, konflikmægling, samt workshops og rådgivning omkring konflikter på arbejdspladser.


Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikter er en del af livet, og de opstår alle steder, hvor mennesker gør ting sammen, som betyder noget for dem.


Vi kan ikke undgå konflikter, så vi kan lige så godt lade være med at forsøge. Men vi kan håndtere konflikter mere eller mindre konstruktivt, når de opstår, og vores måde at håndtere dem på, har stor betydning for, hvad der kommer ud af dem.


På arbejdspladsen kan konflikter føre til stress, dårlig trivsel, dårligt arbejdsmiljø, sygemeldinger, opsigelser og fyringer. Og det sker desværre alt for ofte. 


Men hvis man lykkes med at håndtere konflikterne konstruktivt, kan mange af dem løses, inden det går så galt. Og mange af dem kan ovenikøbet end med at være ‘positive’, fordi de kan styrke relationerne og samarbejdet, og være anledning til, at vi finder nye løsninger på fælles udfordringer. 


Jeg vil gerne hjælpe jer med at håndtere konflikterne konstruktivt på jeres arbejdsplads. 

Jeg tilbyder

Jeg kan ikke hjælpe jer med at undgå konflikter. Men jeg kan hjælpe jer med at få mere godt og mindre skidt ud af dem, ved at: 


  • Vejlede jeres ansatte, kolleger og/eller ledere omkring, hvordan de kan håndtere deres konflikter på en god måde


  • Konfliktmægle mellem to eller flere medarbejdere, der er i konflikt med hinanden, og ude af stand til at løse deres indbyrdes konflikt på egen hånd. Det kan også være en konflikt på tværs af ledelse og ansatte 


  • Lærer jer alle sammen noget omkring konflikter og konflikthåndtering, så I får en fælles viden og et fælles afsæt for at håndtere jeres konflikter konstruktivt på egen hånd


  • Sparre med -og rådgive jer omkring, hvordan I kan udvikle en konflikthåndterende kultur på jeres arbejdsplads


Nedenfor kan du læse mere om de forskellige former for hjælp med konflikthåndtering på arbejdspladsen, jeg arbejder med og tilbyder. 

Konfliktvejledning

Konflikter mellem kolleger eller mellem ledelsen og ansatte, kan blive noget værre rod og skabe en masse problemer på en arbejdsplads. 


Det skyldes ofte at dem, der er involveret i konflikten, er: 


  • Forvirrede omkring, hvad konflikten handler om - både i forhold til, hvad den egentligt handler om (især hvis det er en konflikt, der strækker sig over lang tid), og i forhold til, hvorfor de er så påvirkede af det, der sker


  • I deres følelsers vold, så de - uden at ønske det - kommer til at handle uovervejet og uhensigtsmæssigt


  • Ude af stand til at tale sammen på en konstruktiv måde, fordi der er så mange negative følelser og misforståelser i spil, og fordi de hører alt, hvad den anden siger, som kritik og bebrejdelser


Derfor kan det være meget værdifuldt for medarbejderne på en arbejdsplads, at have adgang en person, der kan vejlede dem omkring deres konflikter. 


Og ofte kan det være værdifuldt, at have adgang til en ekspert, der ikke selv er en del af det samme arbejdsfællesskab, så hun har en neutral rolle i forhold til konflikten.


Du kan læse mere om konfliktvejledning her

Konfliktmægling

Nogle gange kan konflikter bliver så vanskelige og betændte og følelsesladede og voldsomme, at parterne i konflikten  - som kan være to eller flere personer - er ude af stand til at tale sammen på en god måde, og bare gør konflikten værre, hvis de prøver. 


Når det sker, kan det være værdifuldt - og nogle gange nødvendigt - at få hjælp af en konfliktmægler til at hjælpe parterne i konflikten med at tale sammen om konflikten på en konstruktiv måde, så de i fællesskab kan finde den bedst mulige løsning på den. 


Jeg tilbyder både konfliktmægling mellem to personer, og konfliktmægling i grupper (fx i et team, en afdeling eller hele arbejdspladsen). 

Kurser og workshops

Konfliktvejledning og/eller konfliktmægling kan være den bdste løsning - og nogle gange nødvendigtigt - når der opstår konflikter på en arbejdsplads. 


Men man kan også blive bedre til at håndtere konflikterne selv, og til at forebygge dem. 


Den hurtigste vej til for alvor at blive bedre til at forebygge konflikter og håndtere dem konstruktivt, når de opstår, på en arbejdsplads, er at alle på arbejdspladsen får en fælles viden omkring konflikter og konflikthåndtering. 


Den bedste og nemmeste måde at opnå det på, er at alle på arbejdspladsen får en form for fælles ‘uddannelse’ i konflikthåndtering.


Omgang og udbytte hænger sammen. En heldagsworkshop kan overraskende meget, og mindre kan også noget. 


Jeg tilbyder alt fra korte workshops/oplæg til kurser over flere dage, skræddersyet til jeres behov og muligheder, selvfølgeligt. 

Sparring og rådgivning

Der skal mere til end kurser og workshops, hvis en arbejdsplads for alvor ønsker at arbejde med at udvikle en konflikthåndterende kultur.


Det kræver også politikker og handlingsplaner og beredskaber; fx. at man har nogen internt eller eller eksternt, der kan konfliktvejlede og mægle i konflikter, hvis det bliver nødvendigt. Og det kræver en aktiv indsats -og opbakning fra ledelsen, for ellers fungerer det ikke. 


Jeg hjælper jer også gerne med at udvikle en konflikthåndterende kultur på jeres arbejdsplads, fx ved at sparre med -og rådgive ledelsen omkring det, og facilitere forskellige former for møder og workshops, hvor I kan arbejde med at udvikle politikker og mere konkrete planer.

.