Hvad vil du, og hvordan når du dine mål?

Måske er der noget konkret, du gerne vil, men som du har svært ved at opnå. Fx at komme i bedre form, få et bestemt job, eller undgå konflikter med dine kolleger.


Måske har du nogle mere overordnede mål, du kæmper med at nå: Fx at få mere ro i hverdagen, finde en retning i dit arbejdsliv, eller blive et gladere menneske. 


Måske går du bare rundt med den der irriterende oplevelse af, at det ikke går særligt godt, og at du har brug for at lave om på noget, men du ved ikke, hvad det skulle være. 


Som coach kan jeg både hjælpe dig med at finde ud af, hvad du vil, og med at finde ud af, hvordan du kan nå dine mål.


Du kan hvad du vil, hvis du vil noget, du kan

Du kan ikke alt. 


Dem, der siger det, vrøvler og gør mere skade end gavn. 


Men du kan rigtigt meget. Og hvis du er, som mennesker er flest, kan du mere, end du tror, hvis du:


  • Gør noget, du er god til og motiveret for, og som gør dig glad


  • Erstatter negative overbevisninger og usande overbevisninger om dig selv med mere positive og sande overbevisninger om dig selv


  • Accepterer hvad du ikke kan


I min optik kan man, hvad man vil, så længe man vil noget, man kan kan. 


For mig handler coaching mest om at hjælpe mine klienter med at finde ud af, hvad de er gode til og motiverede for og finder glæde ved, så de kan fokusere på det og få mest muligt ud af det.  


Men det handler også om at hjælpe mine klienter med at acceptere, hvad de ikke er gode til og ikke finder glæde ved, fordi det for mange mennesker er en forudsætning for, at de kan fokusere på det andet. 


Sådan foregår det

Når jeg coacher, gør jeg først og fremmest to ting: 


  • Jeg spørger ind til nogle bestemte emner, som altid er vigtige - fx hvad der motiverer dig, og hvad der forhindrer dig i at nå dine mål


  • Jeg fokuserer på det, der fylder mest og er mest vanskeligt for dig, fordi det ofte er her, nøglen til nye indsigter og muligheder findes


Jeg rådgiver dig ikke omkring, hvad du skal gøre, for mit udgangspunkt er, at det er dig, der er ekspert i din egen virkelighed.


Jeg stiller dig bare spørgsmål, som får dig til at tænke over dine ønsker og behov og problemer og muligheder - og til at gøre det på nye måder - så du bliver klogere på dig selv og din situation, og så du kan finde egne svar og træffe dine egne beslutninger.

Coaching om hvad?

Fordi mit udgangspunkt er, at du er ekspert i dit eget liv, kan jeg som udgangspunkt coache om (næsten) alt. 


Det kan være en fordel, at jeg ikke har nogen særlig viden omkring det, du gerne vil coaches omkring, fordi det tvinger mig til at stille ‘dumme’ spørgsmål for at forstå din virkelighed - og det er ofte de dumme og naive og barnlige spørgsmål, der giver anledning til nye perspektiver på tingene. 


Det kan også være værdifuldt – og i nogle sammenhænge bedst – hvis man som coach har en særlig viden omkring det, en klient gerne vil coaches omkring, fordi der er nogle særlige ting, der er vigtige at fokusere på. 


Det gælder fx, når en klient gerne vil have hjælp til at håndtere en konflikt, og derfor tilbyder jeg også coaching med særligt fokus på konflikter.


Konfliktvejledning & mæglig

Når jeg coacher omkring konflikter, kalder jeg det konfliktvejledning, og udgangspunktet er det samme, som for ‘almindelig’ coaching: 


Det er dig, der er ekspert i din egen konflikt, og jeg rådgiver dig ikke omkring, hvad du skal gøre med den. Jeg stiller spørgsmål, der får dig til at tænke, så du kan finde dine egne svar og træffe dine egne beslutninger omkring, hvad du vil gøre. 


Jeg tilbyder også konfliktmægling, hvor jeg hjælper to eller flere parter i en konflikt med at håndtere deres indbyrdes konflikt på en god måde.


Du kan læse mere om konfliktvejledning her, og om konfliktmægling her

Hvor mange sessioner?

Nogle gange er en enkelt session nok til, at en klient får det ud af det, som hun gerne vil have. Andre gange er der brug for mange sessioner over lang tid, før klienten oplever at være i mål. 


Nogle klienter bruger coaching som et fast element i deres hverdag, fordi der altid er noget på spil i deres liv, som de oplever at få glæde af at blive coachet omkring. 


Oftest er det svært at vide på forhånd, hvor mange sessioner, der er brug for. Blandt andet fordi noget tilsyneladende meget kompliceret, viser sig at være meget enkelt, og den anden vej rundt. 


Antallet af sessioner kan selvfølgeligt også afhænge af, hvad der er praktisk muligt, og uanset hvad, er det noget vi finder ud af i fællesskab.


Hvad koster det?

For at jeg kan få lidt at vide om, hvad du gerne vil coaches omkring, og for at du kan få mere at vide om, hvordan coachingen foregår, taler vi i telefon sammen, inden din første session. Og det koster ikke noget. 


Den første session i et forløb varer halvanden time.


Efterfølgende sessioner varer som udgangspunkt en time og et kvarter. 


Prisen for en session er 1.450 kr. inkl. moms.

Også online

Som udgangspunkt coacher jeg hjemme hos mig selv på Rismosegård i Høve, ved Sejerøbugten i Odsherred. Men jeg tilbyder både coaching og konfliktvejledning online.

 

Det ene ikke bedre end det andet, det er bare forskelligt, og mange oplever at det fungerer fint at blande det. 


Det er helt op til dig